Бакърени отломки

от жаравата на Лятото.

Листопадът ме затрупва

с обещания за Зима.

Advertisements