Цял живот – море, очакване и вятър.
(В скриновете – сол, забравила годините си.)
Мрежите рибарски са върху лицата им.
От взиране в очите им светлее хоризонт.

Мълчат, не разговарят и може би не мислят.
Във възлестите пръсти живеят всички спомени.
Изплели са последните дантели под смокините
И чакат да залезе денят или живота им.

А пъстрата тълпа от хиляди летовници
е вечният декор за две старици в черно.

1989

Реклами